Alicia Vazquez, MD

Alicia Vazquez, MD
Alicia Vazquez, MD

English: https://youtu.be/LsXFr9piXyo

Español: https://youtu.be/R8ht9zOiZhg

408.937.1894
2820 Alum Rock Ave #50
San Jose, CA 95127